Slimmere groei dankzij hogere arbeidsproductiviteit

Het is een stijgend probleem wat veel ondernemers treft: een daling van beschikbare, productieve medewerkers met de juiste talenten. Het vormt een schaarste waardoor het steeds moeilijker wordt om groei binnen je organisatie te realiseren.

Dalende arbeidsproductiviteit draagt hier in grote mate aan bij. Het verlies vanwege niet optimaal functioneren van werknemers in Nederland wordt geschat op 10 miljard euro per jaar. De grootste Arbo-diensten gaan er zelfs van uit dat latent verzuim het bedrijfsleven evenveel kost als het reguliere ziekteverzuim in uren en geld. Medewerkers die wel aanwezig zijn op het werk, maar niet innerlijk betrokken zijn en daardoor niet optimaal functioneren: het zorgt voor één van de grootste kostenposten binnen organisaties. En helaas, de arbeidsproductiviteit lijkt voorlopig amper te stijgen.

Dit mentale verzuim komt op grote schaal voor en vraagt om een oplossing. Meer maken met dezelfde hoeveelheid mensen. Maar hoe krijg je dat als ondernemer voor elkaar? Welk leiderschap is daarvoor nodig? Hoe richt je de organisatie in op slimmer werken en daardoor slimmer groeien dankzij een hogere productiviteit? Kortom, welke vorm van leiderschap is hiervoor daarvoor nodig?

Naast de dalende arbeidsproductiviteit hebben we te maken met een lagere arbeidsparticipatie: er komen niet genoeg nieuwe mensen op de arbeidsmarkt door vergrijzing en ontgroening. In het verleden werd dit nog een beetje verzacht door de komst van nieuwe bronnen van arbeidsaanbod. Denk bijvoorbeeld aan de verhoogde arbeidsdeelname van vrouwen, of de groei van de 50-plusser op de arbeidsmarkt. Het waren periodes waarin de Nederlandse beroepsbevolking een impuls kreeg en de economie kon blijven groeien. Maar inmiddels raakt de voorraad medewerkers op.

Eén ding is zeker: de tijd van snelle domme groei ii, door er gewoonweg meer mensen bij te plaatsen is voorbij. Het simpelweg aantrekken van meer medewerkers is niet langer voldoende. Het is belangrijk dat dit besef groeit en gedrag verandert. Anders denken én doen. Want leiderschap en de gedragscultuur heeft veel invloed op het welzijn – en daarmee de motivatie en productiviteit – van medewerkers. Aandacht voor de mens achter de medewerker is van groot belang. Net als open, transparante communicatie binnen een cultuur die niet alleen gericht is op directe productiviteit.

Je kunt een zwakke vis wel uit troebel water halen, maar als je de waterbak niet ververst, heeft het nog geen enkele zin.

Het is een quote die de vinger op de zere plek legt. Als leider van een organisatie mag je mentaal verzuim niet langer negeren, het roer moet om.

Masterclass ‘hogere arbeidsproductiviteit door slimme groei’
Je medewerkers zeggen ja, maar doen nee. Herkenbaar?

Veel organisaties kampen met mentaal verzuim, beperkte motivatie van het personeel en daarmee een lage of dalende arbeidsproductiviteit. Dit terwijl de groei toeneemt en beroepsbevolking krimpt. Het is dus noodzakelijk dat juist de productiviteit per medewerker gaat toenemen. En hard ook.

Wij bij Leading Lean zien steeds meer klanten die tegen het fenomeen van mentaal verzuim aanlopen. Een fenomeen waar lang niet iedereen zich van bewust is. Of men denkt “we weten dit wel, maar waar moeten we beginnen? Hoe kan er iets veranderen?” De juiste handvatten om hier mee om te gaan zijn ontzettend belangrijk. Want doe je niets aan het mentale verzuim, behaal je niet het gewenste resultaat en stagneert je groei als organisatie.

Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe doe je de juiste dingen voor de groei van je bedrijf en medewerkers? Hoe stimuleer je de organisatie om slimmer te werken, zonder dat ‘de mens’ vergeten wordt? Welk leiderschap is hier voor nodig?

Op 4 juni organiseren wij een Masterclass ‘hogere arbeidsproductiviteit door slimme groei’ samen met Leitsager.

Tijdens deze masterclass zullen wij dit probleem van mentaal verzuim verder uitdiepen,ingaan op de grootste beïnvloeders van arbeidsproductiviteit en de rol van leiderschap. Tijdens onze masterclass in samenwerking met Leitsager gaan we gezamenlijk op zoek naar een oplossing: we helpen je om bewust te worden van repeterende, niet productieve, patronen in je organisatie en leren je om deze te herkennen en doorbreken. Een mooie gelegenheid om op gezellige, interactieve wijze kennis te delen en elkaar te versterken door te doen!

Leer meer over persoonlijke groei, time management, leiderschap en bedrijfscultuur.

Onze laatste inzichten

Groei 1%. Elke dag.

Leer meer over persoonlijke groei, time management, leiderschap en bedrijfscultuur. Resultaat begint bij het delen van kennis.
Menu