Lean Quickscan

Meerwaarde | Makers helpt je te veranderen tot je het zelf kan

Hoe kan jouw organisatie nog beter presteren? Is het mogelijk om jouw klanten nog sneller en beter van dienst te zijn, zonder dat de kosten toenemen? Zouden de kosten zelfs omlaag kunnen? En kun je tegelijkertijd zorgen voor een hogere medewerkerstevredenheid?

Bij het starten van een Lean traject en het maken van een business case voor een lean implementatie is er vaak behoefte aan een snelle evaluatie van de kansen die er liggen in de organisatie. Vaak is zo’n scan ook een mooi startpunt voor het betrekken van medewerkers bij de Lean Implementatie om hen te leren zien waar de kansen in de organisatie liggen.

Nadat wij de Lean QuickScan hebben uitgevoerd weet je:

 • Waar je de klant nog beter van dienst kunt zijn
 • Of er onnodige kosten gemaakt worden
 • Waar je de doorlooptijd kunt verkorten
 • Of je de werkdruk van uw medewerkers kunt verlagen
 • Wat de kracht van de organisatie is
 • En waar verbetermogelijkheden liggen

Samenwerken aan gedragen beeld van de organisatie
Omdat Lean Management een aanpak is die vanaf de werkvloer dient te ontstaan en te groeien heeft het onze voorkeur om een scan uit te voeren in samenwerking met management en medewerkers van uw organisatie. Ons doel hierbij is om draagvlak te creëren en gebruik te maken van bestaande kennis en expertise.

Wij kijken bij een Lean Quickscan naar de volgende zaken:

 • Hoe helder is de strategie van de organisatie terug te vinden in de prestaties, het gedrag, de structuur en de processen?
 • Hoeveel verspillingen zijn er zichtbaar door op een ‘Lean manier’ naar uw processen te kijken?
 • Hoe werkt uw ‘supply chain’ samen met de organisatie om waarde te creëren?
 • Hoe worden medewerkers betrokken bij het aanpakken van verbeteringen?
 • Welke vaardigheden en tools zijn eral al aanwezig?
 • Hoe is de teamsamenwerking?
 • Onze Lean Quickscan is uniek, omdat hij uit twee delen bestaat.
 • Het Continu Verbeter Vermogen en de Continu Verbeter Impact.

Resultaten van de Lean QuickScan

 • Inzicht in de quick-wins – wat zijn de grootste verspillingen en daarmee belangrijkste verbeterpunten?
 • Actieplan om de quick-wins direct op te pakken en handvatten om de lange termijn resultaten te realiseren.
 • Commitment bij team – er wordt input gevraagd vanuit alle lagen van de organisatie.
 • Een actieve betrokkenheid bij de implementatie vergroot immers het commitment.

Aan het einde van de Lean Quickscan heeft u antwoord op de volgende vragen.

 • U krijgt inzicht in hoe klantgericht uw organisatie/afdeling is.
 • U krijgt inzicht in de huidige situatie van uw organisatie/afdeling: Wat zijn uw Best practices en wat zijn uw belangrijkste verbeterpunten.
 • U krijgt inzicht in hoe helder de strategie van uw organisatie terug te vinden is in de prestaties, het gedrag, de structuur en de processen van uw organisatie.
 • U krijgt inzichten in de leidinggevende capaciteiten van uw organisatie.
 • U krijgt inzicht in hoe de medewerkers worden betrokken in het aanpakken van verbeteringen.
 • U krijgt inzicht in hoeveel verspillingen er zijn door op een ‘lean manier’ naar uw processen te kijken.
 • U krijgt inzicht in de aanwezige grondoorzaken voor de belangrijkste problemen.
 • U krijgt inzicht in het verbeterpotentieel: Wat kan het aanpakken van de verbeterpunten opleveren.
 • U krijgt handvatten voor de vervolgaanpak: Hoe kunt u op korte termijn aan de slag om de verbeteringen te realiseren.

Inhoud Lean QuickScan
Wij starten de Lean Quickscan altijd met een Kick-off. Tijdens deze korte bijeenkomst worden de basisprincipes van Lean Management en Six Sigma uitgelegd aan de betrokken medewerkers. Vervolgens gaan we aan de slag.

Lean Quickscan

Heeft u vragen over deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Marcia Richardson-Dusseldorp

Lean Quickscan

Menu